KNOW YOUR BRAIN

Uitgebreide kennis en een goed begrip van hoe hersencellen precies met elkaar communiceren, stelt ons in staat om selectief bepaalde hersenactiviteiten te stimuleren. Dit kan bijvoorbeeld gedaan worden door de beschikbare hoeveelheid van een neurotransmitter in zenuwcellen toe te laten nemen of door de activiteit van hun receptoren te beïnvloeden. Om o.a. focus, cognitie en geheugen te optimaliseren, hebben wij maar liefst 7 verschillende ingrediënten uitgekozen die allemaal op unieke wijze positief de neurotransmissie beïnvloeden. Dit stelt de hersenen in staat om meer informatie in een kortere tijd te verwerken.

 

DE HERSENEN

De hersenen zijn een enorm complex en mysterieus orgaan dat vrijwel alle processen in het lichaam doorlopend coördineert. Samen met het ruggenmerg vormen de hersenen het centrale zenuwstelsel. Alle informatie die via o.a. zintuigen in het perifere zenuwstelsel is waargenomen, wordt vervolgens in het centrale zenuwstelsel verwerkt. De hersenen staan namelijk via lange reeksen van opeenvolgende zenuwcellen in verbinding met alle uithoeken van het lichaam. Na het verwerken van deze nieuw verkregen informatie wordt vervolgens weer een respons teruggestuurd naar de desbetreffende locatie. Een voorbeeld hiervan is het voelen van een vlieg op je arm met als respons het wegjagen van de vlieg. Het waarnemen, doorgeven, verwerken van informatie gaat dus vaak automatisch en ongelofelijk snel.

De hersenen zelf bestaan min of meer uit twee verschillende typen cellen; neuronen (zenuwcellen) en gliacellen. De neuronen in de hersenen vormen samen een heel complex netwerk en werken allemaal samen om informatie, in de vorm van elektrische impulsen, zo snel mogelijk op de juiste locatie in de hersenen te interpreteren. Gliacellen hebben daarentegen meer een ondersteunende functie om de communicatie tussen neuronen in banen te geleiden.

 
MYTHE: Het is een mythe dat we slechts 10% van onze hersenen gebruiken. De hersenen bestaan echter uit verschillende gespecialiseerde delen die samenwerken.

 

 


Figuur 1: Neurotransmissie tussen neuronen. 



Tabel 1
: Overzicht van enkele belangrijke neurotransmitters met hun receptoren en betrokken mechanismen.

OVERDRACHT VAN INFORMATIE

Neuronen zijn in feite hele langwerpige en smalle cellen die aan één uiteinde een signaal ontvangen en deze aan het andere uiteinde weer doorgeven aan het volgende neuron. Het op deze manier doorgeven van informatie heet neurotransmissie. Binnen een neuron wordt het signaal in de vorm van een actiepotentiaal doorgegeven. Een actiepotentiaal kan in dit geval gezien worden als een klein elektrisch stroompje. Echter, als het actiepotentiaal zijn bestemming (het andere uiteinde van de cel) heeft bereikt en niet verder kan, laat hij dit uiteinde van het neuron een bepaalde chemisch stofje afgeven. Dit stofje bindt vervolgens aan een specifiek receptormolecuul op het aangrenzende neuron (Figuur 1). Dit tweede neuron herkent het stofje en zet het signaal weer om in een actiepotentiaal dat vervolgens weer afreist naar het uiteinde van de cel. Dit proces herhaalt zich net zo lang tot het target van het signaal wordt bereikt. De snelheid en effectiviteit waarmee dit plaatsvindt bepalen in zekere zin de maximale hoeveelheid informatie die de hersenen per tijdseenheid kan verwerken.

De eerder genoemde chemische stofjes die de signalen tussen neuronen doorgeven heten neurotransmitters. Er bestaan meer dan 100 verschillende neurotransmitters, maar het overgrote deel van de overdracht van informatie tussen neuronen wordt uitgevoerd door een stuk of tien van de belangrijkste neurotransmitters. Elke neurotransmitter heeft overigens zijn eigen specifieke receptor(en) waaraan hij bindt. Het type neurotransmitter dat een neuron gebruikt om zijn signaal door te geven, bepaalt tevens min of meer het effect van het signaal op de tweede cel. In Tabel 1 is een overzicht te zien van enkele belangrijke neurotransmitters met hun receptoren en de mechanismen waarin ze een rol spelen.


BRAIN FACT: Een stel hersenen genereren samen ongeveer 20 watt aan elektriciteit. Dit is genoeg vermogen om een LED lampje te laten schijnen.